Uppfödning

Uppfödning av dovhjortar

 

Familjen började planeringen av hjorthägnet under 2007. Vi gick då en utbildning som arrangerades av hushållningsällskapet i Blekinge. Två erfarna hjortuppfödare - Dennis Andersson och Hans-Åke Johansson höll i utbildningen. Den 9 februari 2008 stod den första delen av hägnet klart och de första dräktiga dovhjortshindarna levererades tillsammans med ett antal ungdjur. Hägnet är nu på ca 14 hektar där ca 5 ha består av bok- och ekskog, 1 ha är granskog och resten är betesmark. Flera av åkrarna har såtts in med specialvall med inslag av svartkämpe, klöver och kärringtand som hjortarna älskar.

 

Dovhjortshinden föder bara en kalv varje år och den brukar komma i mitten av juni. Kalvarna får gå med sin mamma under hela året tills nästa kalv kommer. På hösten skjuts ettåringana av. Avskjutnignen sker inne i hägnet med huvudskott. Någon stress vid avskjutningen förekommer därför inte.
Nu är min Historielänga invigd och igår kom en buss från Småland på guidad visning i samarbete med Askunga dovvilt.

Nu är min Historielänga invigd och igår kom en buss från Småland på guidad visning i samarbete med Askunga dovvilt.